Deel deze pagina:

Visie en Doelstelling

De Popkelder Sneek is ondergebracht in een stichting en wordt geheel gerund door vrijwilligers. Er is een bestuur en voor de dagelijkse gang van zaken zijn er tal van beheerders en andere vrijwilligers.


Visie
: Popkelder Sneek ontwikkelt zich vanuit een cultureel-maatschappelijke functie tot een kweekplaats voor nieuwe, creatieve kunst en cultuuruitingen met het accent op muziekbeoefening en daaraan gerelateerde culturele activiteiten.


Doelstelling
: De popkelder fungeert als ontmoetingsruimte waar muzikanten samen kunnen musiceren, ideeën uitwisselen, experimenteren met nieuwe technieken, groepsdynamiek ervaren, gemeenschapszin ontwikkelen etc. Daarmee wil Popkelder Sneek een bijdrage leveren aan de popcultuur in Sneek.


Wat Popkelder Sneek daarvoor doet: Een greep uit de maatregelen die de popkelder nastreeft om de doelstelling te realiseren, bv :
- betaalbare tarieven te hanteren voor inwoners van Sneek en omstreken voor met name jeugd/jongeren, voor zover er geen sprake is van commerciële activiteiten
- muzikanten en vrijwilligers nauw te betrekken bij de invulling en organisatie van activiteiten die verband houden met het doel van de popkelder
- ervaren musici en andere kunst- en cultuurbeoefenaren als coach en/of adviseur te betrekken bij activiteiten
- muzikanten en bands die zich verder willen ontwikkelen zowel muziek technisch als organisatorisch naar behoefte te voorzien van advies, begeleiding en/of ondersteuning
- waar mogelijk samen te werken met andere cultuuraanbieders en/of maatschappelijke organisaties, zowel op inhoudelijk als organisatorisch gebied
- het voeren van een actief promotiebeleid